Česká společnost archeologická, o.p.s. byla založena v září roku 2008 jako nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Jsme oprávněni provádět záchranné a předstihové záchranné archeologické výzkumy na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji. Klíčovou úlohou těchto výzkumů je záchrana informací a nálezů, kterým hrozí nenávratné zničení, způsobené převážně stavební činností, a jejich následné komplexní zpracování.

Přestože jsme společností mladou, náš archeologický tým i externí odborní spolupracovníci mají dlouholeté zkušenosti s prováděním terénních archeologických prací a následným zpracováním získaných dat. 

Naše aktivity sledují dva hlavní cíle:

 

 

  • Záchranu, ochranu, výzkum, dokumentaci a publikaci archeologických a jiných historických památek.

 

  • Vzdělávání a výchova laické i odborné veřejnosti v oblasti archeologie a památkové péče a jejich popularizace formou přednášek, populárně naučných článků či dnů otevřených dveří na našich výzkumech pro školy, zájmová uskupení, kolektivy a skupiny jednotlivců se zájmem o historii a archeologii i širokou veřejnost.

čtěte více...